vestit com un margalló / vestits com a margallons

Vestit de manera molt elegant. Molt mudat, molt ben vestit.

En el conte La màniga de plata, que trobem en Contes i jocs populars de les Valls de Guadalest i de l’Algar, de Rosabel Roig Vila i Mari Roig Vila, reproduït en el llibre Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, podem llegir:

Es veuen entrar una senyora vestida com un margalló, amb un vestit una meravella, i com això no era, un vestit de plata era una cosa distingida, no es feia.

NOTA: El margalló és una planta de la família de les palmeres, espècie Chamaerops humilis.