més mudat que un margalló

Molt mudat.

Paco Esteve, en la novel·la Si ha nevat, escriu:

–I per a les ocasions. Ja voràs que al pròxim bateix aniré més mudat que un margalló.

NOTA 1: El margalló és una planta de la família de les palmeres, espècie Chamaerops humilis.

NOTA 2: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.