mudar-se com un margalló / mudar-se com a margallons

Vestir-se de manera molt elegant per a assistir a un esdeveniment com ara una festa, una boda o qualsevol mena d’acte que exigisca anar molt ben arreglat.

En la novel·la Laru i Tan, d’Alexandre Agulló i Guerra, podem llegir:

–Com portem una xicona joveneta i templada… t’estaries mudant com un margalló!

NOTA: El margalló és una planta de la família de les palmeres, espècie Chamaerops humilis.