xopat com un poll / xopats com a polls

Molt banyat, completament banyat.

En la contalla Les tres xernetes, que trobem en Rondalles i acudits valencians, de Josep Bataller Calderon, reproduïda en el llibre Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, podem llegir:

I se n’anà a buscar-se el menjar a una altra part.
   Al cap de cert temps, la raboseta es va trobar l’ocell Escarbantcomí tot xopat i gelat com un poll i li amollà:
   –Ah, graciós, per fi has caigut en les meues mans! Ara pagaràs pel consell que vas donar a la xerneta en contra meu.