banyat (o mullat) com un poll / banyats (o mullats) com a polls

Molt banyat, completament banyat.

En el llibre de narracions curtes En blanc i negre, de Rafa Gomar, podem llegir:

El xiquet, dret al costat del pou, blanc i fent botiges, banyat com un poll i plorant, va dir: “un home amb una túnica roja, un home amb una túnica roja. M’ha tret un home amb una túnica roja i ha desaparegut.

En Contalles de iaios i iaies, de Jordi Raül Verdú, llegim:

En una de les fugides de l’animal, sinó clandestines, misterioses, el pastor va pegar darrere d’ell per veure què feia i on es clavava. Incapaç de frenar la seua curiositat, el va seguir fins que es va ficar i va desaparéixer en un avenc. Pacientment, es va esperar a la porta del forat fins que va veure eixir l’animal banyat com un poll.

Vicent Ortega, en la novel·la El collidor d’ànimes, escriu:

A les set de la matinada, Jeroni Ortells l’Aspre, després de passar la nit sense dormir, amb unes bosses davall els ulls que li arribaven als peus i mullat com un poll, tornà a buscar el metge.

NOTA: El DNV arreplega el modisme comparatiu banyat (o suat) com un poll que diu que significa ‘molt banyat o molt suat’.