xop com un poll / xops com a polls

Molt banyat, completament banyat.

En la novel·la L’àngel covard, de Vicent Pallarés, podem llegir:

Prudent de mena com era, jo em resignava sense badar boca a recórrer les quatre passes comptades que hi havia de la taula al llit o del llit a la taula caminant de puntetes i amb un diari al cap per no acabar xop com un poll i agafar una galipàndria.