trobar-se com el peix en l’aigua

S’usa per a expressar la idea que algú es troba en una situació que li és molt favorable i en la qual es mou amb facilitat i li permet estar molt a gust.

Tenim les variants següents:

Trobar-se com a peix a l’aigua.
Trobar-se com a peix en l’aigua.
Trobar-se com a peixos a l’aigua.
Trobar-se com a peixos en l’aigua.
Trobar-se com el peix a l’aigua.
Trobar-se com el peix en l’aigua.
Trobar-se com els peixos a l’aigua.
Trobar-se com els peixos en l’aigua.
Trobar-se com peix a l’aigua.
Trobar-se com peix en l’aigua.
Trobar-se com peixos a l’aigua.
Trobar-se com peixos en l’aigua.
Trobar-se com un peix a l’aigua.
Trobar-se com un peix en l’aigua.

En El nostre sant Vicent Ferrer, de Jesús Ernest Martínez Ferrando, podem llegir:

El religiós, deia, es troba al seu convent com el peix a l’aigua i quan ix d’ell no fa sinó morir, per tal com la contaminació impura del món marceix la seua ànima.

En L’anell d’or de tres colors, de Josep Lluís Tàrrega, llegim:

Als aeroports, malgrat la seua immensitat en alguns dels casos, es trobava com un peix a l’aigua.

En la novel·la Tota d’un glop, de Pasqual Alapont Ramon, trobem:

En canvi Glòria, al peu de la cafetera totèmica, es trobava com un peix a l’aigua.

En la novel·la Els somriures de la pena, de Manel Alonso i Català, podem llegir:

Quan d’una vegada i per totes he aconseguit calmar-me, he decidit continuar amb la meua marxa. reconec que sóc un animal de costums i un pèl conservador, i en una certa rutina em trobe com peix en l’aigua.

En dietari Meditacions (1936-1940), de Francesc Cambó, llegim:

Jo els comprenc, els defectes, greus, de la raça jueva, com n’aprecio les seves qualitats. Jo reconec que així com en moments de prosperitat i d’internacionalisme es troben, arreu, com el peix en l’aigua, en moments difícils i de nacionalisme exacerbat és natural també que pateixin d’aquesta constel·lació adversa.

NOTA: El modisme comparatiu trobar-se com el peix en l’aigua l’arreplega Cristòfol Martí i Adell en El nostre refranyer.