portar-se com el gat i el gos (o com gat i gos)

Referit a dues o més persones (o col·lectius humans): portar-se molt malament, barallar-se contínuament.

En la novel·la El tatuatge dels apàtrides, de Josep Palomero, llegim:

Pot ser que el jove Rodolf no haja trobat mai suport en la pròpia família –insinuà Lluís–. Com es porten, el pare i el fill?
–L’emperador i ell? Diu Joan que com sempre, és a dir, com el gat i el gos –manifestà la veïna del llac Constança– I saps per què?

NOTA: Cristòfol Martí i Adell arreplega en El nostre refranyer el modisme comparatiu estar (o portar-se) com el gat i el gos. El DNV arreplega estar com el gat i el gos però no portar-se com el gat i el gos.