barallar-se (o renyir) com a gat i gos (o com el gat i el gos) / barallar-se (o renyir) com a gats i gossos

Referit a dues persones, barallar-se una amb l’altra. Es diu, sobretot, quan eixes persones ho fan de manera repetitiva.

En Francesc Pujols i Morgades: el filòsof heterodox, de Joan Cuscó, podem llegir:

La diferència que els fa barallar com a gat i gos, és que així com Aristòtil diu que aquest universal és abstracte i només existeix en el pensament del qui medita, Plató sosté que no solament existeix amb existència real i positiva, sinó que és l’únic que existeix […]

En Com fer alumnes creatius?, de Pilar Bellés, podem llegir:

És per aquest motiu que quan dos xiquets o xiquetes renyen sense atendre a raons els cridem l’atenció: “Ja esteu renyint com el gat i el gos?” I paren de renyir immediatament.

NOTA: En el fragment de Pilar Bellés que he posat com a exemple, renyir equival a barallar-se amb el significat de ‘discutir acaloradament i, fins i tot, arribar a pegar-se’. El DNV no recull aquesta accepció del verb renyir, molt usada en el valencià de les comarques centrals, només arreplega les accepcions ‘trencar l’amistat o el tracte personal amb algú’ i ‘bonegar, marmolar’.