pimentons com a pilons de riu

1) En sentit figurat: ‘uns testicles de grandària considerable’.

2) En sentit figurat: ‘molta barra’.

3) En sentit figurat: ‘coratge, valentia, espenta’.

S’usa sempre amb el verb tindre.

NOTA 1: Els pilons de riu són els blocs de pedra, de fusta o de formigó, de forma cilíndrica o prismàtica, que es posen com a passera per a poder travessar un riu o com a suport d’una passarel·la.

NOTA 2: En aquest modisme comparatiu, la paraula pimentons és un eufemisme per collons.

NOTA 3: Aquest modisme comparatiu podem trobar-lo en el Diccionari de refranys de Francesc Ferrer Pastor.

NOTA 4: Els valencians, per a denominar el fruit de les plantes de la família de les solanàcies que reben els noms científics de Capsicum annuum i Capsicum frutescens emprem les paraules pimentó, pebrera i, a Alcoi i altres poblacions del migjorn valencià, bajoca. Els següents versets ens ho recorden:

Per força ha de ser bona
una cosa que té tres noms:
pimentó, pebrera
i bajoca allà en Alcoi.

En alguns llocs, com ara el Real de Gandia, li donen el nom de pebre.

NOTA 5: Done les gràcies a Francesc Ferrer Escrivà per haver-me fet conéixer aquest modisme comparatiu.