collons com a pilons de riu

1) En sentit real: ‘uns testicles de grandària considerable’.

2) En sentit figurat: ‘molta barra’.

3) En sentit figurat: ‘coratge, valentia, espenta’.

S’usa sempre amb el verb tindre.

NOTA: Els pilons de riu són els blocs de pedra, de fusta o de formigó, de forma cilíndrica o prismàtica, que es posen com a passera per a poder travessar un riu o com a suport d’una passarel·la.