collons com un cavall (o com els d’un cavall)

1) En sentit real: ‘uns testicles de grandària considerable’.

2) En sentit figurat: ‘molta barra’.

3) En sentit figurat: ‘coratge, valentia, espenta’.

S’usa sempre amb el verb tindre.

Ferran Torrent, en El bulevard dels francesos, escriu:

–Xicot, tens uns collons com un cavall. Ho reconec i et respecte, però ningú resisteix el tostadero. Abans que tu han passat homes guerrejats en la tortura, entrenats en la guerra pels soviètics, que claudicaren –li féu una escolteta–. Fa uns anys a un dels meus homes se li’n va anar la mà amb la potència i cremaren viu un comunista.