collons com a perols d’olleta

1) En sentit real: ‘uns testicles de grandària considerable’.

2) En sentit figurat: ‘molta barra’.

3) En sentit figurat: ‘coratge, valentia, espenta’.

S’usa sempre amb el verb tindre.

En la novel·la L’hereu, d’Àlan Greus, podem llegir:

Sé que ella entén que m’enfadara per haver deixat el xiquet, però no ho va acceptar. Té els collons com perols d’olleta. Abans reconeixia les coses. Si jo tenia raó, em donava la raó.

NOTA: El perol d’olleta és un recipient d’obra, ventrut, amb dues anses, que s’usa per a coure el menjar.