lluir com un espill

Tindre (alguna cosa) un aspecte fulgurant, esplendorós.

En La barraca de la verge, de Josep Payà Espinós, podem llegir:

Les parets, una vegada igualades, a la llum del sol i de la lluna, ressaltaven el blanc enlluernador de la pintura; les finestres quadrades, i com la porta, pintades de blanc. Baix la parra, el pis pavimentat de les rajoles rojes, lluia com un espill.