torrat com una soca / torrats com a soques

Profundament adormit.

En la rondalla El rei Astoret, d’Enric Valor, podem llegir:

Llavors, en un dir Jesus, se’n tornà a l’era, trencà la granera en quatre bocins, per si algú la trobava, que no malpensassen, i ella agafà els nou ramals i començà a rodar. Els homes, és clar, torrats com a soques, no es podien adonar de res.