més mudat que Querineldo (o Quirineldo)

Molt mudat.

El Querineldo (o Quirineldo) d’aquest modisme comparatiu és el Gerineldo del romaç castellà Gerineldo y la infanta.

Gabriel García Frasquet, en Literatura i societat a la comarca de la Safor (1833-1936), escriu:

Un altre aspecte interessant, perquè no ha estat tingut en compte dins el procés d’introducció del castellà en la societat valenciana en general, és tot just la porositat de les capes populars valencianes a tota mena de romanços, cançons de llaurança i altres formes del folklore castellà.
Es ben segur que les xiquetes, que ni tan sols havien aprés a llegir i a escriure a l’escola, entre altres coses perquè la intermitència amb què assistien ho impossibilitava, sabien de memòria el “Romance de Gerineldo”, el patge que va dormir amb la infanta, d’on fins i tot n’han sortit locucions populars com “anar més mudat que Querineldo”.

En el llibre de narracions curtes En blanc i negre, de Rafa Gomar, podem llegir:

El dia del repartiment de les notes finals, tant els meus pares com nosaltres, anàvem amb la roba de diumenge, més mudats que Querineldo.

En valencià, la e tònica de Querineldo (i de Quirineldo) es pronuncia sempre doble oberta.