més dret que un Querineldo (o que un Quirineldo)

1) En sentit real i referit a persones o a coses: ‘dret i rígid’.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà: ‘tibat, estirat, orgullós’.

En el llibre En gris marengo, Joan Josep Cardona Ivars, podem llegir:          

La gent del carrer, eximida de saber llatí, descrivia eixa postura física i moral com a “anar més drets que un Quirineldo”.

El Querineldo (o Quirineldo) d’aquest modisme comparatiu és el Gerineldo del romaç castellà Gerineldo y la infanta.

En valencià, la e tònica de Querineldo / Quirineldo es pronuncia sempre doble oberta.