dormir més que l’algeps

Dormir durant molt de temps, dormir durant molta estona.

En la rondalla El Cendrós, que trobem en Rondalles i acudits valencians, de Josep Bataller Calderon, reproduïda en el llibre Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, podem llegir:

–Xe, dorms més que l’algeps! Va, va, espavila’t, que t’encantes més que les òlibes xoteres! Agafa el mul, i te’n vas a sembrar una taleca de blat a la foia, a un bancal meu que té una figuereta a la vora. El gos et guiarà.

En novel·la Al cor, la quimereta, d’Encarna Sant-Celoni, trobem:

I, ara, ves per on!, vinga descansar a força de calmants i dormir més que l’algeps, que t’ho hagen d’agençar tot, que et diguen què pots fer i què, no, i, si no et fa goig, bona nit, cresol, que la llum s’apaga!…

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada algeps, trobem:

Dormir més que l’algeps: esser molt dormidor (Castelló de la P.).

En canvi, dormir com l’algeps, significa ‘dormir molt profundament’.

NOTA: El DNV arreplega el modisme comparatiu dormir més que l’algeps i el definix de la manera següent: ‘dormir molt’. En canvi, no arreplega dormir com l’algeps que significa ‘dormir molt profundament’. També l’arreplega Vicent Bataller Grau en El parlar del «tinguem». El valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència.