dormir com l’algeps (o com un sac d’algeps)

Dormir molt profundament.

En el conte La fesolera, que trobem en Contes i jocs populars de les Valls de Guadalest i de l’Algar, de Rosabel Roig Vila i Mari Roig Vila, reproduït en el llibre Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, podem llegir:

Li trau un corderet. I va començar el monstre a menjar i es va fer fart!, com un gínjol. I comptant les monedes, es va posar a dormir com l’algeps, el monstre eixe. I el xiquet va agafar la bossa dels diners i fesolera avall, fesolera avall, fesolera avall, se’n va anar cap avall.

En la novel·la El lledoner de l’home mort, de Toni Cucarella, llegim:

–Però dubte –afegí– que se n’haja fet càrrec. Quan li ho he dit dormia com l’algeps i m’ha respost amb un gemec que no crec que fóra confirmació de res.

En la novel·la Quina lenta agonia la dels ametlers perduts, de Toni Cucarella, trobem:

I no solament dormia com l’algeps, menjava amb una gana desconeguda.

El novel·lista otosí Joan Olivares empra, en la novel·la Dies de verema, la variant dormir com un sac d’algeps. En la pàg. 168 podem llegir:

–Rehòstia!, com ho havies de sentir –remugà ell–, si has dormit tota la nit com un sac d’algeps.

Però en la novel·la Vespres de sang, també de Joan Olivares, sí que trobem el modisme comparatiu dormir com l’algeps. Heus ací el fragment:

–Nano –em marmolà Miquel amistosament–, ja era hora, que dorms com l’algeps.

El modisme comparatiu d’igualtat dormir com l’algeps significa, com hem dit, ‘dormir profundament’ però, en canvi, el modisme comparatiu de superioritat dormir més que l’algeps significa ‘dormir durant molt de temps, dormir durant molta estona’.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Vicent Bataller Grau en El parlar del «tinguem». El valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència i el Diccionari de la Vall d’Albaida.