adormir-se com l’algeps (o com un sac d’algeps)

Adormir-se profundament.

En la rondalla El llenyater de Fortaleny, d’Enric Valor, podem llegir:

Darrerament, a la matinada, fatigada de sentir el pantaix accelerat del marit, s’adorm com l’algeps, i d’allí a poc, que el dia clarejava, es va produir el prodigi.

En la rondalla El xiquet que va nàixer de peus, d’Enric Valor, trobem:

I en un badall de penya, molt arredossat i calent, me’l va tapar amb una bona flassada, i, damunt, li posà un gran braçat de brosta seca d’olivera per tal d’ocultar-lo del tot. Bernadet es va adormir a l’acte com l’algeps. I com que era jove i inquiet per al son, en una bracillada i una mitja volta que pegà, se li’n va eixir de la butxaca la famosa carta. I entremig la brosta se’n veia un cantell blanc, que feia d’allò més vistós.

En la rondalla El rei Astoret, d’Enric Valor, llegim:

Safranera es queda el collar, en la nit puja Margarida Blanca i elles donen la gotada al rei. I el rei s’adorm com l’algeps. Entra Margarida al dormitori i es passa tota la nit fent inútils súpliques perquè es despertàs Astoret i parlàs amb ella.

En Això era una volta…, de Jordi Raül Verdú, trobem:

Van preparar les tasses amb les herbes i a la de l’home abocaren cascall d’amagat. En prendre el beuratge, s’adormí com l’algeps.

En els glossaris que trobem al final dels llibres de les Rondalles valencianes d’Enric Valor trobem: «adormir-se com l’algeps. Posar-se a dormir amb una son molt pesada.»

Marisol González Felip, en el llibre Frases fetes al nord de la llengua, arreplega l’expressió adormir-se com l’algeps  que definix de la manera següent:

Ser lent en la faena. Ex.: La teua netejadora sempre està al mateix lloc; eixa s’adorm com l’algeps. SIN.: demanar permís a una cama per a moure l’altra.

Jo, aquesta accepció arreplegada per Marisol González Felip, no he tingut la sort de sentir-la mai.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs i el DNV.