xarrar més que una cotorra (o més que una catorra)

Xarrar molt.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada xerrar, trobem:

Xerrar més que una cotorra, o més que un advocat, o més que el vi, o més que setze, o més que un sac de nous, o més que no donen per amor de Déu, o xerrar pels colzes o per les butxaques: xerrar molt, parlar amb massa insistència.

Sobre la variant formal catorra, vegeu parlar com una cotorra (o com una catorra) / parlar com a cotorres (o com a catorres).