viure més que Matusalem

Aplicat a una persona: durar molt, viure molts anys.

S’usa per a expressar que un ser humà té molts anys d’edat.

En la novel·la Delers de jovença, d’Antoni Igual Úbeda, llegim:

I quan li deia que era molt queixó, i que viuria més anys que Matusalem, li oïa dir, amb aquella sornegueria que mai no sabia u com interpretar:
–Ai, Cristo marinero, quina sort més gitana!