vindre com un guant

1) En sentit real i referit a una peça de roba que vist una persona: parar-li  molt bé, ajustar-se perfectament al seu cos.

2) En sentit figurat i referit a una persona o a una cosa: que és perfectament adequada per al fi que es proposa.

En Després de les tenebres i altres narracions, de Josep Lozano, podem llegir:

Duia un vaporós vestit de seda color turquesa, que li venia perfecte, talment com un guant.