acoblar-se com un guant

1) En sentit real i referit a una peça de roba que vist una persona: parar-li  molt bé, ajustar-se perfectament al seu cos.

2) En sentit figurat i referit a una persona o a una cosa: que és perfectament adequada per al fi que es proposa.

En L’avió del migdia, de Francesc Bayarri, podem llegir:

Acoblava com un guant al seu desig: un home sense atractiu físic, però amb capacitat de trencar la closca d’una dona amb l’embruix de les paraules.