ajustar-se com un guant

1) En sentit real i referit a una peça de roba que vist una persona: parar-li  molt bé, ajustar-se perfectament al seu cos.

2) En sentit figurat i referit a una persona o a una cosa: que és perfectament adequada per al fi que es proposa.

En la novel·la Les ratlles de la vida, de Raquel Ricart, podem llegir:

Regina se la va emprovar. Bàrbara va pensar que li quedava perfecta, que s’ajustava com un guant als seus malucs, quasi inexistents. Es feia una dona, la seua Regina. Qualsevol dia ballaria amb algun xic i s’enamoraria…