verd com un suc d’herba

1) En sentit real: ‘d’un color verd molt pujat, molt intens’.

2) En sentit figurat i referit a qüestions de tipus sexual: ‘llicenciós, indecent, obscé’.

Aquest modisme comparatiu és d’ús habitual en el parlar d’Alcoi.