valdre més que el camp del Morelló

Referit a qualsevol cosa: valdre molt, tindre molt de valor.

Aquest modisme comparatiu és propi de Calp a on hi ha la partida del Morelló en la qual podem trobar la Cala del Morelló, el Molí del Morelló –del segle xix– i els Banys de la reina.

El teuladí Vicent Llopis Bertomeu, que va ser rector a Calp després de la guerra civil, inclou en el seu llibre Calpe el modisme comparatiu val més que’l camp del Morelló, però no explica res sobre el seu significat ni sobre el seu origen.

La zona arqueológica anomenada Banys de la reina va ser, en temps de l’Imperi Romà, una piscifactoria que s’usava per a elaborar garum, una salsa feta de vísceres fermentades de peix que els antics romans consideraven com un aliment exquisit al qual atribuïen propietats afrodisíaques i, a més, va ser també una zona residencial molt important. Ja el botànic Cavanilles, en el segle xviii, va excavar aquest jaciment arqueològic i, actualment, el MARQ –Museu arqueològic provincial d’Alacant– dirigix excavacions en la zona dels Banys de la reina i en la falda del Penyal d’Ifac, a on es trobava en època medieval la Pobla d’Ifac.

¿Quin és l’origen del modisme comparatiu que ens ocupa? Si considerem que ja l’arreplega Vicent Llopis en un llibre publicat l’any 1958 i que, lògicament, ha de ser molt més antic, sembla raonable pensar que la comparança es referix al valor de la terra de la partida del Morelló com a terra de cultiu. Probablement és una terra bona i adequada per a determinats cultius, malgrat estar tan a prop del mar. Actualment, el modisme comparatiu pot emprar-se, però amb uns paràmetres ben diferents. La partida calpina del Morelló té un valor molt gran des del punt de vista arqueològic –i històrico-artístic, evidentment– i, a més a més, des del punt de vista turístic. Els temps canvien, però la nostra comparança continua sent perfectament aprofitable perquè ara és més veritat que mai,

Sobre la Pobla d’Ifac, vegeu més antic que Calp el vell.

Sobre la paraula Morelló, vegeu saber més que el corb del Morelló.

NOTA: Done les gràcies a Vicent Ivars i Tur per la seua ajuda.