tractar com un drap (o com un drap brut, o com un drap mal llavat)

Tractar a algú molt malament, sense gens de consideració.

En la novel·la El tatuatge dels apàtrides, de Josep Palomero, podem llegir:

Madame Dupin, com a dona, s’ha tingut en tan alta consideració que sempre ha tractat els homes com un drap.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

[…] y la tractá com un drap mal llavat, lo que la feu morir ants de l’hòra.

En la novel·la juvenil Habitació 502, de Pep Castellano, llegim:

No només et vaig tractar com un drap mal rentat, a més et vaig donar l’esquena quan més em necessitaves.

NOTA 1: Com veiem, Pep Castellano empra drap mal rentat en lloc de drap mal llavat, que és la forma genuïna valenciana d’aquest modisme comparatiu. Per a un valencià, el verb rentar significa: ‘aclarir amb aigua neta allò que s’ha llavat amb sabó, detergent, xampú o altres productes de neteja similars’. Un drap mal rentat és un drap que s’ha llavat amb aigua i sabó i, després, s’ha rentat només per damunt damunt i, per tant, encara li queda sabó.

NOTA 2: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs.

NOTA 3: El DNV arreplega com un drap (o com un drap brut, o com un drap mal llavat), que definix com a ‘molt malament, amb insults, improperis, sense gens de consideració’.