posar com un drap (o com un drap brut, o com un drap mal llavat) / posar com a draps (o com a draps bruts, o com a draps mal llavats)

Referit a una persona (o a diverses): criticar-la, denigrar-la, malparlar d’ella, injuriar-la, ridiculitzar-la, deixar-la malament.

En Vespres de tardor, de Josep Lluís Tàrrega, trobem:

–Si ens vam barallar, va ser perquè, fent honor al seu mal nom, se’n va anar massa de la llengua i em va posar com un drap per tot el poble.

NOTA: El DNV arreplega com un drap (o com un drap brut, o com un drap mal llavat), que definix com a ‘molt malament, amb insults, improperis, sense gens de consideració’.