deixar com un drap (o com un drap brut, o com un drap mal llavat)

Criticar a algú, denigrar-lo, malparlar d’ell, injuriar-lo, ridiculitzar-lo, deixar-lo malament.

En la novel·la Els somriures de la pena, de Manel Alonso i Català, podem llegir:

Allò fou una bacanal del so, només interrompuda al cap de mitja hora per l’aparició de la directora acompanyada per uns quants docents amb cara d’estar emprenyats, va cridar na Carme i al passadís la va deixar com un drap.

En la novel·la Els embolics dels Hoover, de Joaquim Biendicho, llegim:

De qui et parlo?… Però si ahir el vas deixar com un drap brut, a aquest poca-solta… Com que no te’n recordes?

Marisol Gonzàlez Felip, en Frases fetes al nord de la llengua, arreplega l’expressió deixar com un drap mal llavat que definix de la manera següent:

Denigrar, insultar, tractar malament. Ex.: La va deixar com un drap mal llavat  davant de tots. SIN: deixar a l’altura del betum, vg. tb. tractar com a un drap mal llavat.

Els equivalents castellans són: poner como un trapo, poner de vuelta y media, poner verde i poner de hoja de perejil.

NOTA: Pere Ortís arreplega el modisme comparatiu deixar com un drap brut en el seu llibre La parla de l’Urgell. El DNV arreplega com un drap (o com un drap brut, o com un drap mal llavat), que definix com a ‘molt malament, amb insults, improperis, sense gens de consideració’.