ser com gola de llop

Ser una cosa (lloc, espai, concepte, etc.) completament fosc, sese gens de llum.

En Tombatossals, de Josep Pascual Tirado, podem llegir:   

L’esperada nit ab suau arribada va mostrar les primeres, més vives estels; volien domenyar les tenebres, però una dèbil claroreta de celístia no va permetre que la foscor fóra com gola de llop.