ser com del cel a la terra

S’usa per a expressar la idea que dos persones o dos coses són molt diferents l’una de l’altra.

NOTA: El DNV arreplega el modisme comparatiu d’igualtat ser (o anar) com del cel a la terra que definix com a ‘ser, dos coses, molt diferents’.