quedar-se com un ou que sua (o com un ou quan sua, o com un ou entresuat)

1) En sentit real: quedar-se (algú) paralitzat, pàl·lid, amb una suor freda pel cos, a causa d’una impressió molt forta.

2) En sentit figurat: deixar a algú gelat a causa d’algun esdeveniment sorprenent o d’alguna decepció.

En Escrits per a un nou esdevenidor, de Josep Valor i Gadea, podem llegir:

Ens hem quedat com un ou que sua, sense alenar, trasbalsats pel goig imprevist i ben prompte pel neguit de la desesperació.

En Els camps dels vençuts, de Toni Cucarella, trobem:

I Manolo es quedava com un ou quan sua i sense saber-se’n avenir.

NOTA 1: Francisco Castañer Boronat, en el recull d’expressions alcoianes Bon pilot, bon farinot, arreplega quedar-se com un ou que sua. El DNV arreplega la locució comparativa d’igualtat com un ou entresuat que definix com a ‘molt espantat’.

NOTA 2: Vicent Bataller Grau arreplega el modisme comparatiu quedar-se com un ou quan sua en El parlar del «tinguem». El valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència, ens informa que l’ha sentit a Xàtiva i ens diu que és una locució no registrada als diccionaris.