patir més que sant Amaro

Patir molt.

En el llibre de narracions curtes En blanc i negre, de Rafa Gomar, podem llegir:

En l’escola, gener i febrer esdevenien llargs com un budell. Per travessar-los i esperar l’arribada de les falles, patíem més que sant Amaro.

NOTA 1: Trobareu documentació sobre la llegenda de sant Amaro en el llibre Gárgoris y Habidis: una historia mágica de España de Fernando Sánchez Dragó.

NOTA 2: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs i Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.