net com sant Paulí

Sense gens de diners, arruïnat.

En la narració juvenil La germanor del camí, d’Enric Lluch i Girbés, podem llegir:

I no crega, no, que les males llengües diuen que el senyor Maties ha deixat els dos fills i la xicona netets com sant Paulí.

NOTA 1: Els valencians, a voltes, completem aquests modismes comparatius dient net com sant Paulí, amb una mà en la bossa i l’altra en el florí o net com sant Paulí, amb una mà en el cul i l’altra en el piu o net com sant Paulí, amb els collons en la mà.

NOTA 2: Aquest modisme comparatiu fa referència a sant Paulí de Nola (el seu nom era Meropius Pontius Anicius Paulinus) que era molt ric i ho va donar tot als pobres per a dedicar-se a la vida religiosa.