negre com el follí

Molt negre.

Els valencians emprem, per a denominar aquesta substància, a més de follí, les paraules sutja, aixollí, aixollim, sollí, sollim, follí, estalzí i estalzim, així que aquesta comparança pot dir-se amb qualsevol d’eixes paraules, segons llocs.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs i el Diccionari de la Vall d’Albaida.