més negre que la sutja

Molt negre.

En la rondalla El Gegant del Romaní, d’Enric Valor, podem llegir:

El Gegant del Romaní –puix era ell en persona– més negre que la sutja i gros i revingut com el millor gegant, me’l va agafar del braç i me’l va alçar de terra tot sacsejant-lo com si Batiste no fos res més que una simple voliana.

Els valencians emprem, per a denominar aquesta substància, a més de sutja, les paraules aixollí, aixollim, sollí, sollim, follí, estalzí i estalzim, així que aquesta comparança pot dir-se amb qualsevol d’eixes paraules, segons llocs.