més borratxo que un cep

Completament embriac.

En la novel·la  Ribera, de Josep Lozano, podem llegir:

D’altra banda, es veia més borratxo que un cep.

I en la novel·la El mut de la campana, també de Josep Lozano, trobem:

Entre els carros que anaven per aquell carrer, en vaig veure un, menat per una haca, amb ornaments de fulles de canyar, i mates de bruc florit, que duia dalt algunes bótes de vi i una colla de jóvens amb els rostres coberts de màscares ocres, més borratxos que un cep, cantant, sense massa entonació, una cançonota carrinclona, ben deshonesta, cosa d’estudiants de l’Estudi, que feia així: Si tenim pèls en el cul? sí senyora, sí senyora! si tenim pèls en el cul? sí senyora, i més de un!

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs i Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.