llançar-se com un llop / llançar-se com a llops

Llançar-se contra algú o alguna cosa desesperadament, de manera violenta.

En Quan les aranyes filen, de Bernat Garcia i Aparici, podem llegir:

Com a llops famolencs s’han llençat sobre ell i l’han subjectat amb grosses cordes, i unes manilles grandíssimes de color negre li han agafat les mans.

En la novel·la El cos del delicte, de Francesc Bodí, trobem:

Li vaig dir que ho miraria, però que la cosa no era gens fàcil, perquè en aquest tipus de casos els governs es llançaven damunt de la presa com a llops.

Vicent Ortega, en la novel·la El collidor d’ànimes, escriu:

Tot seguit, tots quatre s’aixecaren de les cadires on seien a la porta del Casino Conservador, el Casino Gran com sempre s’havia anomenat, i se li llançaren al damunt com a llops.