fi com un pensament

1) Aplicat a qualsevol cosa: molt fi, molt delicat.

2) Aplicat a un ésser humà: molt distingit, molt elegant, molt educat, que té molt bon gust.

Aplicat a persones, aquest modisme comparatiu té, a voltes, un cert caràcter pejoratiu.

Probablement no hi haja res més fi, més subtil, més tènue que un pensament.