eixir com ànima que porta (o que du) el dimoni (o el diable)

Eixir fugint d’algú o d’algun lloc molt a pressa, d’una manera descontrolada.

En la novel·la El crim, de Vicent Ortega, podem llegir:

Mira que, de vegades, el gos es feia d’avorrir…! I sense que sa mare ho vera, li foté una puntada de peu a les costelles que va fer que el gos eixira com ànima que porta el dimoni, udolant i gemegant amb la cua entre les potes.

Jordi Querol, en Encara que ens creguen vençuts, escriu:

Mihai, com embogit, munta llavors el cavall, encara amb taques a la sella de la sang de l’amic, i ix espiritat, com ànima que du el dimoni.