dissoldre’s com la sal en l’aigua

1) En sentit real i referit a una substància: desfer-se, dissoldre’s ràpidament.

2) En sentit figurat i referit a les conviccions, emocions, sentiments, idees, etc., d’una persona: esvanir-se en poc de temps.

En Quadern de Praga, de Josep Maria Bernades, podem llegir:

En aquella casa hi vivien uns quants capellans de la Pacem in Terris. Com que arran de la “revolució de vellut” del novembre de 1989, aquesta associació s’ha dissolt com la sal en l’aigua, ara l’ocupen diverses iniciatives catòliques que treballen en l’àmbit de la premsa.