content com unes pasqües

Molt content.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

Poro els nòstres vells, que per cèrt eren més bòns y confiats que nosatros, may s’apuraven de res, y sempre estaven contents com unes pascues, vinguera lo que vinguera; […]

En l’article ‘Les mones, la Pasqua dolça’, de Ramon Cirera, publicat en el diari Avui diumenge 4 d’abril del 2004, llegim:

Joan Amades explica al Costumari que el diumenge de Pasqua significava per als cristians el retorn de l’alegria de viure. Jesús havia ressuscitat, ja es podia menjar de tot i calia, també, vestir-se bé per anar ben mudat. D’aquí ve la frase content com unes pasqües.

NOTA: Aquest fragment de l’article ‘Les mones, la Pasqua dolça’ el trobem com a exemple del modisme estar content com unes pasqües enviat per RodaMots divendres 14 d’abril del 2006.