alegre com unes pasqües

Molt alegre.

Fa referència a l’alegria que senten els cristians el diumenge de Pasqua perquè Jesucrist ha ressuscitat i, també, perquè ja s’ha acabat la Quaresma.

En la rondalla Joan-Antoni i els torpalls, d’Enric Valor, podem llegir:

Amb les cent lliures guanyades, ficades en un alcig de les alforges, Joan-Antoni anava alegre com unes pasqües.

En la novel·la Mugrons de titani, de Salvador Macip i Sebastià Roig, trobem:

Quan tothom ja és a punt, arrenglerat amb un aire prou marcial, Moncanut somriu alegre com unes pasqües.