caminar com els crancs (o com els carrancs)

Anar cap arrere.

S’usa, fonamentalment, en sentit figurat, per a expressar que un assumpte, en lloc d’anar cap avant, va cap arrere.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada cranc, trobem:

Caminar com els crancs: anar cap arrera en lloc de progressar.

NOTA: El DNV arreplega la locució comparativa com els crancs que definix com a ‘cap arrere, reculant’.