xillar més que fetge en brases

1) En sentit real: xillar molt.

2) En sentit figurat: fer-se notar, cridar l’atenció d’una manera exagerada, en la manera de vestir, de parlar, d’actuar, etc.

Sobre el verb xillar, vegeu xillar com fetge en brases.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Francisco Castañer Boronat en el recull d’expressions alcoianes Bon pilot, bon farinot.