xarrar més que fetge en brases

Xarrar molt.

En la novel·la Vespres de sang, de Joan Olivares, podem llegir:

Llavors, no sols xarra més que fetge en brases, sinó que sol rematar acudits i succeïts amb una cobleta destrament entreteixida amb les rimes de tota la vida i altres de la seua invenció.