vibrar com una corda de guitarra / vibrar com a cordes de guitarra