tremolar com una corda de guitarra / tremolar com a cordes de guitarra

Tremolar molt.

En la novel·la Vespres de sang, de Joan Olivares, podem llegir:

La por em pessigava dolorosament el ventre, em vaig arrupir al recer d’una cepada soca de garrofer i vaig agarrar-me el cap amb les dues mans; tremolava com una corda de guitarra.