verd com una ceba / verds com a cebes

Que no està gens madur, que li falta molt per a estar madur, tant en sentit real com en sentit figurat.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada ceba, diu:

Esser (una fruita) verda com una ceba, o més verda que ceba: esser molt verda, estar lluny de la maduresa. “Aquest préssec és verd com una ceba”.

Marisol González Felip, en el llibre Frases fetes al nord de la llengua, arreplega l’expressió estar verd com una ceba que definix de la manera següent:

No haver madurat algú o alguna cosa; faltar-hi molt encara per a dur a terme quelcom. Ex.: Vam anar al ball a les onze, però allò encara estava verd com una ceba; allí no hi havia ningú. SIN.: estar verd.